Spoločnosť Meinstrim garantuje služby najvyššej kvality v oblasti tvorby stratégie nových firiem a inštitúcií, identifikuje cesty pre rast tržieb z inovácií a pôsobí ako poradca pri vývoji nových služieb a produktov. Meinstrim je ideálny partner pre riešenia v oblasti budovania pozitívnej zákazníckej skúsenosti, kde má niekoľkoročnú silnú kompetenciu.

Cieľový trh pre naše služby:

  • zahraniční investori, ktorí uvažujú o vstupe na slovenský trh
  • domáce a medzinárodné spoločnosti pôsobiace v SR
  • domáce a medzinárodné inštitúcie a organizácie
  • zahraniční investori, ktorí uvažujú o vstupe na slovenský trh
  • začínajúce mikro firmy

Kontakt:

Meinstrim s.r.o.
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
ceo@meinstrim.com